متاسفانه موضوع دوستی دختران با آقایون متاهل بعنوان یک پدیده اجتماعی گریبانگیر

بعضی از دختر خانمهای مجرد یا زنان مطلقه شده و در حقیقت یک آسیب اجتماعی

محسوب میشود .

ارتباط دختر بدون اذن ولی آن.. با مرد ( مجرد یا متاهل )

از اینرو گرفتار شدن در دام زیاده خواهی بعضی از مردان و یا شیطنت و وسوسه

بعضی از دختران مجرد و سوء استفاده بعضی مردان از زنان و دختران،

واقعیتی است که در جامعه کنونی ،دیده میشود

و بشدت نیازمند هشدار به خانواده هاست که میبایست چاره ای اندیشید .

واقعا باعث تاسفه که تعهد اخلاقی در زندگیها اینقدر کم شده؟!!

مثلا طرف این عقیده رو داره که صحبت و ارتباط کلامی به هر شکل باشه

با نامحرم مشکلی نداره... که به هیچ وجه مشروع و منطقی هم نیست

در صورتیکه خیلی از مسائل و مشکلات از همین ارتباطات کلامی نادرست شروع

میشه... خیانت همین ارتباطات کلامی نادرسته....

 

بنظر شما عوامل گرایش دختران مجرد به مردان متاهل و همچنین

گرایش دختران متاهل به مردان مجرد چیست ؟

چه راهکارهایی را برای جلوگیری از این معضل اجتماعی پیشنهاد میفرمائید ؟

 

بنظرم اگه دختر خانمومها حیا و نجابت داشته و چراغ سبز نشون ندهند...

آقایون جرات ندارند حتی نگاه غیراخلاقی و غیرشرعی بیندازند ...

درسته ؟