پست های ارسال شده در مرداد سال 1394

محبت...!

کاش میدانستی ان کس که در تو امید به زندگی را پرورش میداد خودش محتاج قطره ای از باران محبت بود!
/ 0 نظر / 15 بازدید