دنیای مجازی شلوغ ترین سرزمین تنهایی است با همه کس هستی و با هیچ کس نیستی..!!!


 

مجازی است و همه خوب


مجازی است و همه متنفر از دروغ


مجازی است و همه بیزار از نامردی


مجازی است و همه مهربان


مجازی است و همه زیبا چهره


در این مجازی هیچکس خیانت نکرده است؛ همه خیانت دیده اند


در این مجازی هیچکس دل نشکسته است؛ همه دلشان شکسته

است

در این مجازی هیچکس بد نیست؛ همه خوب هستند


ای "مجازی "های بی عیب, در "واقعی" کجا هستید؟؟؟

 

شما همه می خندید به این دلیل که من متفاوت هستم

من هم به شما میخندم" به این دلیل که شما همه

شبیه هم هستید.

 جاناتان دیویس

 

ادامه

/ 0 نظر / 36 بازدید